VETAG / VECOM / SICS

Één van de oudste technieken die heden ten dage nog steeds gebruikt wordt in het Openbaar Vervoer voor beinvloeding van verkeerslichten en andere objecten is de selectieve lusdetectie. Of je het nou Vetag, Vecom of Sics noemt, voor een groot gedeelte komt het op hetzelfde neer.

VETAG is de oudste vorm, en is door Philips ontwikkeld in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw.

VECOM is een wat jongere techniek, maar grotendeels geschoold op VETAG. VECOM is in staat om ook vanuit de lus informatie naar het voertuig te zenden. Bijvoorbeeld welke kruising de bus nadert. Je zou het kunnen beschouwen als een heel jong en vroeg positiebepalingssysteem. Nu gebruiken we hier GPS voor. De berichten die zowel vanuit de lus als vanuit de transponder verzonden kunnen worden zijn ook veel langer. Vanuit de bus kunnen nu veel meer gegevens verzonden worden. Bijvoorbeeld of de bus te vroeg of te laat is. Dan kunnen de verkeerslichten eerder of later op groen.

SICS is hier weer een variant op. En borduur zo maar door. VETAG kan zowel door VETAG, VECOM als door SICS walapparatuur ontvangen worden. Andersom niet.

SSS Techniek beschikt over zeer veel kennis op dit gebied. We kunnen bestaande apparatuur nakijken, repareren, vervangen maar ook nieuwe installaties leveren. Zowel aan voertuig zijde, als de wal kant.